ANNONSE

Digital tvillingskog hos SCA

WoodWorks!: – Svenske SCA lager en digital tvillingskog på dataen. Med den er det lett å legge planer for den virkelige skogen. På det sparer SCA både tid og penger.

 

Det fortalte SCAs affärsområdesjef Jonas Mårtensson på WoodWorks! webinar i begynnelsen av mai. Han viste hvordan det svenske skogkonsernet, som eier både skog og industri, har testet ut ulike kartleggings- metoder av et skogområde på 50 000 hektar. Giganten eier tilsammen 2,6 millioner hektar, og har blant annet brukt 50–100 feltarbeidere på sommer- jobb for å skaffe seg viktig informasjon om egne skoger. Slik er motivasjonen på topp for digitale løsninger som kan lette markarbeidet, forsto vi på Mårtensson.

Testområdet har fra før to nasjonale scanninger fra 2011 og 2019 med relativt grov oppløsning, 0,5–1 punkt pr m2 og 1–2 punkter pr m2. I 2019 scannet SCA selv området med Lidar (light detection and ranging) fra fly og senere med helikopter, det ga hele 500 punkter pr m2. Med markbåren laser kom SCA opp i en million pkt/ m2. Mårtensson viser hvordan de nasjonale scanningene bare er egnet for områdeestimater, mens han med større nøyaktighet får informasjon helt ned på enkelttrenivå og dessuten av markforholdene.

– Dataene brukes til å skape en såkalt Digital tvilling av skogen. Informasjonen gjør det lettere å drive mer effektivt og øke kvaliteten på skoglige tiltak, sier Mårtensson, og viste blant annet til at metodene gir skoglige data på enkelttrenivå, som volum, høyder og diameter. Av det kan han blant annet lage automatiske skogbruksplaner og dessuten planleg- ge ruter for maskinene ved drift ved hjelp av markinformasjon. – På denne måten overlates heller ikke dette til tolkning eller personlige oppfatninger med innebygde menneskelige feil, men blir vurdert ut fra like vilkår, siden dataene er registrert automatisk med samme metoder og dermed er mer ensartet, påpeker han. Mårtensson bruker altså ikke bare scanningene til den voksne skogen, men også for å overvåke ungskogen. •