Aktuelt

Vurderer massefabrikk på Follum

Viken Skog går sammen med BillerudKorsnäs om å utrede produksjon av såkalt BCTMP på Follum. Dersom dette blir realisert kan det utløse en investering på halvannen milliard kroner og et tømmerforbruk på rundt en halv million m³ årlig. 

I pressemeldingen som det børsnoterte svenske treforedlingskonsernet la ut 3. mars framgår det at det er en produksjonslinje med kapasitet til å produsere 200 000 tonn BCTMP (bleket kjemisk-­termomekanisk masse) årlig som skal vurderes. Og for å produsere et tonn masse trengs drøyt 2,5 m³ tømmer. BCTMP inngår i produkter som kartong og hygiene­papir, der markedet i motsetning til for trykkpapir er voksende.

Men i første rekke er det snakk om en såkalt investeringsstudie (feas­ability study) som skal sluttføres i løpet av første halvår 2023. Om denne munner ut i en investeringsbeslutning kan store ting skje ved Treklyngen. Viken Skog­-direktør Tor Henrik Kristiansen uttaler til Ringerikes Blad at det kan dreie seg om en investering på pluss/minus halvannen milliard kroner. Og han har god tro på at dette blir noe av.

– Vi ligger godt til, midt i skogen, i en av landets største skogkommuner. Vi har godt med arbeidskraft i distriktet, og vi har en tømmerterminal der jernbanen nylig ble elektrifisert. Produktene kan kjøres ut med tog til markedet. Enda viktigere er det kanskje at en del fasiliteter allerede er på plass, slik som tømmer­renseriet, sier Kristiansen til avisen.

BillerudKorsnäs er et svensk embal­lasjekonsern, som driver fire fabrikker i Sverige, en i Finland og to i USA. Konsernet er åpenbart inne i en offen­siv periode, rett før jul ble den ameri­kanske papirprodusenten Verso Corporation kjøpt for 825 millioner dollar. Og fjorårets årsresultat ble nær halvannen milliard svenske kroner, mer enn en fordobling fra året før.

Skogbruk er heller ikke noen ukjent syssel i konsernet, det står for for­valtningen av Bergvik Skog Öst, som med sine 3,6 millioner daa er en av Sveriges største skogeiendommer. Men BillerudKorsnäs eier her bare en mindre andel, i 2019 ble 90 % solgt til det svenske pensjonsfondet AMF.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.