Aktuelt

Vurderer å kutte ut begrepet svarteliste

Artsdatabanken vurderer nå å kutte ut sin Norsk svarteliste og nøye seg med å publisere en økologisk risikovurdering for fremmede arter.Meningen har hittil vært å presentere en ny Norsk svarteliste 2018 på en konferanse i Folkets Hus i Oslo 5.–6. juni. Men konferansen har fått navnet «Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse» og det pågår nå en intern diskusjon i Artsdatabanken om hvorvidt begrepet svarteliste fortsatt skal brukes. – Det er viktig for oss å være verdinøytrale i vår formidling og forholde oss til fakta. Svartelista har til nå vært betegnelsen på kategoriene svært høy og høy økologisk risiko for fremmede arter, men vi må stadig korrigere misforståelser og uheldig bruk av begrepet, sier direktør Einar M. Hjorthol i Artsdatabanken.

– Er det forskerne som ikke lenger vil stille seg bak begrepet svarteliste?
– Dette er en diskusjon som foregår i ulike fora, og vi har ennå ikke konkludert.

Lisbeth Gederaas har ledet arbeidet med det som på hjemmesida fortsatt omtales som den nye svartelista. – Svarteliste er et svært slagkraftig begrep og vi opplever at de andre risikogruppene vi informerer om får liten oppmerksomhet. Og den offisielle innspillsrunden (se Norsk Skogbruk nr 3-18) avslørte at en del misforstår begrepet.

– Problemstillingen har kanskje blitt mer aktuell av at begrepet også brukes i Jeløya-plattformen?
– Det er viktig for oss i Artsdatabanken at det blir forstått at vi driver kunnskaps- formidling, ikke forvaltning eller politikk, sier hun.

Einar Hjorthol understreker at det ikke er tatt endelig stilling til om begrepet svarteliste fortsatt skal brukes, og om det vil bli framlagt noen slik på konferansen i juni. Han sier det heller ikke er avgjort om saken vil bli tema på Artsdatabankens styremøte 23. mai.

Les mer om sitka og norsk gran og svartelista i Norsk SKogbruk nr 5.