Aktuelt

Elvestuen: Ønsker sitka- og granforbud, – er ikke bekymret for kystskogbruket

Statsråd Ola Elvestuen vil forby sitkagran og kanskje norsk gran langs kysten. Og det er spredningsfaren han frykter. – Det brukes jo store summer hvert år for å fjerne sitka i verneområder der den ikke er plantet, sier Elvestuen.Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har bedt om at et forbud mot sitkagran utredes og at det også vurderes restriksjoner på norsk gran i de områdene den ikke er sted- egen, langs kysten og nord for Saltfjellet, kom det fram nylig. Dette ble ytterligere aktualisert gjennom miljøbevegelsens utspill om at 168 verneområder er «infisert» med fremmede treslag. Dette bekreftet han for Norsk Skogbruk. – Ja, vi forholder oss til svartelista og jobber med et forbud mot sitkagran og vurderer å stille krav til stedegne treslag, noe som også ekskluderer norsk gran på Vestlandet og nord Saltfjellet, sier Elvestuen.

Les mer i Norsk skogbruk nr 5.