Aktuelt

– Vernekvalitetene må komme først

Norsk Skogbruk utfordret Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på hvordan vedtaket om
10% skogvern vil virke inn på industriens råstofftilgang og aktivitet i skogbygdene. Og om
vernet vil få negative konsekvenser for klimamålene, verdiskaping og arbeidsplasser.Heidi Finstad uttrykker i dette nummeret bekymring for industriens råstofftilgang når 10% skogvern skal effektueres og etterlyser bevisste valg og hensyn til verdikjeden i ulike geografier. العب كازينو Petter Karlsen viser hvordan allerede foreslått vern virker inn på skogbruket i Målselv-geografien og arbeidsplassene der. Med spørsmålene under, svarer Helgesen på hvordan han tenker hensynet til råstofftilgang og arbeidsplasser ivaretatt når vernevedtaket gjennomføres. لعبة سباق الخيل (Intervjuet ble gjort i forbindelse med lanseringen av «Grønn konkurransekraft-rapporten 28. انواع البوكر oktober.»)

Les mer i Norsk Skogbruk nr 12.