Aktuelt

Innrømmer faglig utilstrekkelig kartlegging

Departementet, NINA og Miljødirektoratet innrømmer at det kan skje feil under felt­arbeid, men at verneområdene som nå gjenstår i Troms er representative. لعبة جاك  Miljødirektoratets Gunnar Kjærstad hevder de 14 anbefalte områdene fyller mange av kriteriene som er satt og er representativt viktige. – Og når vi nå skal strekke oss til et skogvern på hele 10% vil disse områdene definitivt falle innunder representativitet. ربح المال مجانا

Les mer i Norsk skogbruk nr 12. سباق احصنة