Aktuelt

Vedmarkedet tar av – henger norske produsenter med?

Med en selvutviklet digital plattform som kopler vedkunder og produsenter, har «KortreistVed» drevet vedsalg i seks år. Nå vil også flere store kjeder blant annet NorgesGruppen og Circle K ha ved herfra. Men hvor kortreist blir den? 

KortreistVed er en digital plattform som kopler vedkunder og produsenter sammen. Gründer og leder Trond Fjørtoft har knyttet til seg et nettverk av lokale vedprodusenter og gjennom plattformen kanaliserer han kundene til produsentene innenfor deres nær­område.

Selskapet startet i 2016 og har brukt 25 millioner kroner på å utvikle den digitale plattformen gjennom disse årene.

– Det har vært flere utfordringer i et uorganisert marked som ved­markedet, særlig er det logistikken som har tatt mye tid å få på plass, forteller Fjørtoft.

 

STORE AVTALER

Men etter at han fikk effektivisert logistikken har mye løsnet. Og de sisteårene har omsetningen økt betydelig og spesielt med den siste sesongens høye energipriser. Nå vil også de store kjedene og butikkene ha kort­reist norsk ved, men disse kan ikke forholde seg til hundrevis av små produsenter. Og plattformen som Fjørtoft har bygd er nettopp ment å effektivisere og samle det som produ­seres, så det går an å handle med større kjøpere. Selskapet har gjort avtaler om levering til kjeder og butikker. Målet er å levere så mye norsk ved som mulig, fortrinnsvis fra nærmeste vedprodusent, slik navnet tilsier.

 

NY PLATTFORM FOR SKOGEIERE

Men med stadig større kunder og volumer har Fjørtoft, som mange andre, også måttet importere ved

– mye fra Baltikum, til dette butikk­markedet, eller der ikke finnes norsk ved. Med vinterens prisutvikling blir dette stadig mindre lønnsomt (Se: Pendelen svinger i norsk favør). Løsningen for Fjørtoft har derfor vært å utvikle en utvidelse til plattformen som kopler skogeiere med vedtømmer sammen med produsentene.

– Vi trenger et mer dynamisk marked for lauvtreråstoffet. Derfor har jeg laget utvidelsen av systemet der de som har vedtømmer kan legge dette ut for salg, som kopler dette mot vedprodusentene som allerede er registrert i systemet KortreistVed. Prosjektet kalles «Tømmerfløtern». Dette gjøres allerede i våre naboland, Sverige har virkesbørsen.no og Finland har Kuutio.fi, forteller Fjørtoft. På sikt håper han å få både store og små tømmerleverandører for ved inn i systemet, noe som kanskje kan gi en mer forutsigbar pris.

 

SAMLER VEDBRANSJEN

Med disse plattformene er Fjørtofts mål å kunne sikre avsetning for både vedprodusenter og tømmerleveran­dører i markedet, og spesielt kunne ivareta de små.

– De store kjedene posisjonerer seg for å «ta» hjemme­leveringsmarkedet. Hva skjer da med lokale produsenter

– vil de gradvis bli utkonkurrert av kunder som ønsker å handle og få levert «digitalt»? Det ville være synd. Vedproduksjonen her til lands preges av mange små produsenter der råstoffet er, og det optimale er jo å frakte produktet, som tross alt er ganske voluminøst, kortest mulig, sier Fjørtoft. Derfor har strategien til KortreistVed vært å utvikle en digital salgs­ og leveringskanal på nett for å samle norsk vedbransje.

– Slik gjør vi de mange små produsentene konkur­ransedyktige samtidig som vi imøte­kommer kundenes behov

– enten de er store kjeder eller private kunder, som alle etterspør et kortreist pro­dukt, avslutter han.