Aktuelt

Treforedlingsindustrien vil doble verdiskapningen i 2050 – men «bare» øke hogsten til 15 millioner m3

I nytt «Veikart» til politikerne viser treforedlingsindustrien ambisjoner om å doble verdiskapningen innen 2050, basert på bare 1,5 gang råstofføkning. Regnestykket legger altså et årlig tømmeruttak på 15 millioner m3 til grunn. Så er også visjonen: «grønn vekst gjennom innovasjon». Målet er å optimalisere bruken av råstoffet.Tekst: Line Venn

 

Det er Treforedlingsindustriens bransjeforening og Norsk Industri som står bak «Veikartet». Budskapet er at treforedlingsindustrien kan bidra positivt til «fornybarsamfunnet» anno 2050, med grønn verdiskapning og arbeidsplasser.

 

Tre gode fornybarmål

Det skal for det første gjøres gjennom å gjøre produksjonsprosessene mer bærekraftige. Målet er nullutslipp. For det andre vil man bruke mer råstoff fra skogen, for å erstatte fossile produkter. Men økt bruk skal ikke sløses bort, tvert imot. Et tredje mål er nemlig å optimalisere bruken av råvarene. Målet er å doble verdiskapningen fra bransjen innen 2050, med 1,5 gang økt råstoffinnsats. Regnestykket forutsetter med andre ord en økning av norsk tømmeruttak til 15 millioner m3 årlig.

 

Hel verdikjede

Veikartet som er laget til politikerne inneholder en god oversikt over eksisterende industri, hva denne trenger og nye muligheter. Og man er tydelig på at det er snakk om en verdikjede der alle er gjensidig avhengige av hverandre. Derfor er skogbrukets og treindustriens rammevilkår pekt på som like viktige som treforedlingsindustriens for å få en helhetlig lønnsom næring.

Les mer i neste Norsk Skogbruk nr 2.

Les hele «veikartet»