Aktuelt

FNs Skogforum enige om seks mål for verdens skoger

20. januar i år vedtok FNs skogforum anbefalingene og mål fra arbeidsgruppen. Dette er en strategisk plan fra 2017 til 2030 med globale trammer som skal ligge til grunn for bærekraftig skogbruk på alle nivåer.Det dreier seg om å stanse avskoging gjennom bærekraftig skogbruk, restaurering og gjenplanting og bidra i arbeidet mot klimaforandring. Forumet ber også om å forbedre de økonomiske forutsetningene i skognæringen og støtte bærekraftig utvikling av skogbruket. Sentralt i strategien står blant annet anbefalingen om å øke det globale skogarealet med 3%, altså 120 millioner hektar, skriver ATL.

 

Les mer: http://www.un.org/esa/forests/news/2017/01/six-global-forest-goals/index.html