Aktuelt

Tømmerpriser: Stor etterspørsel gir prisøkning på «alt»

Nyetableringer i nabolandene fører til økt etterspørsel på massevirke. Men også sagtømmermarkedet er hett og endelig er altså flisa mer verdt også. Flere markedsanalyser og -betraktninger viser dette.Arne Rørå bekrefter i en markedsanalyse fra Norskog at flismarkedet har tatt seg opp. Han viser til at Sverige har økt importen med 40% fra 2014 til 2016. Og doblet fliskjøpet fra 70.000 tonn i 2015 til 2017 til 140.000 tonn fra hhv Latvia, Estland, Fin- land og Norge. Mye skyldes oppstarten av det nye fjernvarmeanlegget i Stockholm som alene bruker 12.000 m3 om dagen. Også i Danmark øker flisforbruket til varmeverk, refererer Norskog.

ALLE VIL HA FLIS

Og Bergene Holm opplever økt flisetterspørsel i Europa. Fra Sørlandet eksporterer Berg- ene Holm flis på båt både til tysk cellulose – og pelletsindustri og til celluloseindustri i BeNeLux-landene. Dessuten skipes det flis til Sverige og til norske smelteverk langs kysten. – Jeg kunne solgt flisvolumet vårt flere ganger og prisen er på vei opp. Noen betaler allerede mer, mens de som har årsavtaler må forvente en prisøkning ved neste avtaleinngåelse, sier virkessjef Terje Brende.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.