Aktuelt

EFI i Oslo: Bioøkonomi – et paradigmeskifte med skogen i sentrum

– Det spres mye feilinformasjon om Europas skoger og hvordan den kan brukes i klimakampen. Det er et voksende problem. I stedet må satsing på bioøkonomi og biodiversitet styrke hverandre i et nytt økonomisk paradigmeskifte.Det sa Marc Palahì, direktøren for det europeiske skogforskningsinstituttet, EFI, som hadde sitt årsmøte i Oslo og Holmenkollen i solrike høstdager, i år. Han mener bioøkonomi og biodiversitet er to sider av samme sak, og at vi må erkjenne at vi må ta vare på naturressursene og styrke dem, for å kunne bruke dem. – Bare slik kan bioøkonomien ta over for den fossile økonomien. Og skogen står i midten av dette grønne paradigmeskiftet, mener EFI-sjefen.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.