Aktuelt

Tilskuddsordningen forlenges

Landbruksdirektoratet har nå forlenget søknadsfristen for tilskudd til opprydding etter stormen i fjor helt fram til sommeren. Innen den tid bør det som skal ut av skogen ha kommet ut.Meldingen fra Landbruksdirektoratet innebærer en forlenget søknadsfrist frem til 1. juli neste år med dokumentasjon og krav om utbetaling av tilskudd innen påfølgende 1. september for de kommunene som ønsker å videreføre ordningen. Den vil heller ikke belaste tildelte rammer til fylkene for neste år, meldes det. Noe statsforvalteren i Innlandet er glad for.

Ellers gjelder videre også endringen som kom i juni år, som åpner for også å gi tilskudd til drift med helikopter, melder Landbruksdirektoratet. I samme meddelelse påpekes det at: For behandling av søknader ut året 2022, gjelder den finansieringsordningen som i dag ligger til grunn for ordningen. Og at: Kommunenes frister for behandling, bevilgning og utbetaling av tilskudd for denne ordningen er de samme som for de øvrige skogordningene.

Forlengelse fram til neste sommer er nødvendig, men innen den tid bør det som skal ut av skogen ha kommet ut. Slik uttrykte de involverte seg, da Norsk Skogbruk var på reportasjetur for nr 10 og snakket med både skogeiere og maskinførere som står midt oppi oppryddingen. De mente behovet for en forlengelse var helt nødvendig, særlig fordi de letteste hogstene nå er tatt og de mer krevende og kostbare står igjen. Og at mye virke fortsatt er i god stand fordi det har hatt rotkontakt. Men at virkeskvalitieten sannsynligvis vil tape seg frem til neste sommer, og derfor bør så mye som mulig av det gjenværende reddes i vinter og utover våren, forstod vi. Les hele saken om statusen i arbeidet med stormoppryddingen i Sør-Aurdal i Norsk Skogbruk nr 10.