Bioenergi

Ikea produserer strøm av møbelrester

Når restene fra møbelproduksjonen skal brennes, skal de bli til strøm, forteller bærekraftssjef Andreas Carlsson i Ikea.Spon og flis fra sponplateproduksjon som inneholder limrester og kan derfor uansett ikke gjenbrukes. Da er energi eneste produkt, men på Ikeas fabrikk i Polen, kanskje verdens største møbelfabrikk, trengs ikke så mye varme. Derfor vil selskapet lage så mye strøm de kan istedet. Det skal gjøres i samarbeid med Meva Energy i Göteborg som skal teste ut ny teknikk, og konseptet er å gå via gass. Meva forteller selv at de vil benytte ny teknologi for grønn bioenergi og at produksjonen skal være opp og gå innen tre år. Resultatet bliur en 2,4 MW kraftstasjon. Kontrakten skal ha en verdi på 23 millioner Euro.

Det skal gi et utbytte på 30% strøm, mot tradisjonelle 20% gjennom bruk av dampturbin, i følge Carlsson. Restproduktet blir biokull. Bærekraftssjefen forteller hvordan prosjektet er en del av strategien for å nå konsernet målsetting om å være klimapositiv i 2030, og redusere utslippene med 80% allerede i 2025 sammenliknet med 2016-tall. Prosjektet skal i følge Meva redusere klimautslipp med 14.000 tonn årlig når krafta fra anlegget erstatter annen kraft produsert og levert på det polske strømnettet. En annen miljøeffekt er at restene fra anlegget nå kan benyttes i direkte nærhet til fabrikken og med det spares borttransportering av spon- og flisrestene.  Solceller ved produksjonen deres i Portugal og kortreisthet skal være andre tiltak for å nå målet. Alt i følge Nemitek og pressmelding fra Meva.