Aktuelt

Svenska Skogen: – Investerer 40 øre pr m3 i næringens omdømme

«Svenska Skogen» startet sine kampanjer våren 2017. Målet er å gjøre allmennheten mer bevisst på hva den svenske skogen betyr for landet. En forståelse som sentralisering og urbanisering kan ha fjernet folk fra.– Statistikken viser at 85% av Sveriges befolkning bor i byer og tettsteder. Svært mange av disse synes egentlig ikke å ha noen spesiell oppfatning av svensk skog, skogbruk og foredling, avslører Svenska Skogen gjen- nom sine undersøkelser av målgruppen man prøver å nå. Og det vil det svenske skogbru- ket nå gjøre noe med.

Resultatet er omdømmeprosjektet Svenska Skogen. – Behovet og lengselen etter å få vise hva skognæringen egentlig står for og alle de positive sidene, har vokst fram over lang tid i næringen, tror Åsa Bihl om hvordan denne storsatsingen på omdømme kom til. Hun og Cecilia Boman er ansatt nesten full tid for å drive kampanjen fremover. Men før sjøsetting hadde bransjen jobbet i flere år for å få på plass både enighet om ulike spørsmål, hva man ville og en finansieringsnøkkel som alle kunne være fornøyde med.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.