Aktuelt

Stora Enso støtter igangkjøring av lærlingelag

– Vi står som garantist i perioden fram til dette laget kommer i full produksjon.
Vi innser at vi som stor aktør på tømmermarkedet må ta et større ansvar for rekrutteringen i bransjen. Og vi ser gjerne at andre gjør det samme, sa Arne Olav Øvergård i Stora Enso Skog, da det nye maskinlaget ble presentert i Hernes rett før jul.Nå er det Johansen Skogsdrift på Elverum som blir lærlingenes arbeidsgiver og som har kjøpt en ny hogstmaskin til dette nyetablerte laget. Daglig leder Trond Johansen for- teller at han nå har ti lag i sving, og han har ingen problemer med å love lærlingene fast ansettelse etter endt læretid. – Problemet for oss er at vi ikke har kapasitet til å følge opp lærlingene ordentlig. Egentlig hadde vi nå tenkt å ta inn en lærling, men Stora Ensos støtte gir oss mulighet til å etablere et lag. Da vil lærlingene få langt mer ansvar og maskintid enn de ellers kunne fått – og det er selvfølgelig positivt. Vi baserer oss på at de enkelte lagene er temmelig selvstyrte, og jo raskere det kan skje jo bedre, sier han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.