Aktuelt

Stora Enso støtter igangkjøring av lærlingelag

– Vi står som garantist i perioden fram til dette laget kommer i full produksjon.
Vi innser at vi som stor aktør på tømmermarkedet må ta et større ansvar for rekrutteringen i bransjen. Og vi ser gjerne at andre gjør det samme, sa Arne Olav Øvergård i Stora Enso Skog, da det nye maskinlaget ble presentert i Hernes rett før jul. كيف تلعب لعبة البوكرNå er det Johansen Skogsdrift på Elverum som blir lærlingenes arbeidsgiver og som har kjøpt en ny hogstmaskin til dette nyetablerte laget. Daglig leder Trond Johansen for- teller at han nå har ti lag i sving, og han har ingen problemer med å love lærlingene fast ansettelse etter endt læretid. – Problemet for oss er at vi ikke har kapasitet til å følge opp lærlingene ordentlig. Egentlig hadde vi nå tenkt å ta inn en lærling, men Stora Ensos støtte gir oss mulighet til å etablere et lag. ألعاب لربح المال Da vil lærlingene få langt mer ansvar og maskintid enn de ellers kunne fått – og det er selvfølgelig positivt. Vi baserer oss på at de enkelte lagene er temmelig selvstyrte, og jo raskere det kan skje jo bedre, sier han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.