Aktuelt

Avvirkningen: – Rekorder for fall

Aldri før har det vært avvirket så mye tømmer her i landet som i 2018. Over 11 millioner kubikkmeter ble i følge tall fra Landbruksdirektoratet innmålt i løpet av året.TEKST OG FIGURER: ASTRI KLØVSTAD

Siden 2011 har hogstvolumet økt år for år, og i 2017 ble avvirkningsrekorden fra drifts- året 1989/90 slått. Men rekorden fra 2017 fikk altså bare stå i ett år. I 2018 ble 11,3 millioner kubikkmeter innmålt. Det er 380 000 kubikkmeter mer enn i 2017.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.