Aktuelt

Sterk allianse mellom Viken og Saugbrugs

Helt i begynnelsen av juli inviterte Norske Skog og Viken Skog til felles pressekonferanse. Her slo Olav Breivik fast at Viken vil jobbe for å redde Saugbrugs uansett hva som videre skjer med Norske Skog.Det var ennå over en uke til fristen obliga­sjonseierne hadde fått for å godta forslaget om konvertering av obligasjonslånene til egenkapital, og nesten en måned til neste låneforfall, da pressen ble invitert til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8