Aktuelt

– Stadig flere vil ha sitka

Mads Jensen er tømmersjef i Vestskog, det eneste andelslaget som eksporterer mesteparten av sitt tømmer. Han kan konstatere at både sagtømmer og massevirke av sitka blir stadig mer etterspurt.Vestskog avvirket ifjor rundt 50 000 m3 sitka og Jensen sier han kunne solgt mye mer. – Vi har nå kjøpere av sitka sagtømmer både i Danmark, sør-Sverige, Tyskland og Belgia. Også aktørene i etablerte granmar- keder begynner å få øynene opp for dette treslaget, sier Jensen. Han forteller videre at trelasten fra kjøperne går til ulike marke- der, norsk sitka havner blant annet som kon- struksjonsvirke i Irland og nord-Afrika. Mye går også til treemballasje av ymse slag. Og økt etterspørsel har gitt høyere pris.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.