Aktuelt

Sitka: Lønnsom, men upopulær

Sitkagrana har ikke mange venner. Men tømmerkjøpernes interesse for det utskjelte treslaget er økende. Og ingen norske treslag kan vise til samme arealnetto – og det attpåtil på arealer der lite annet vil vokse.Norsk Skogbruk har besøkt en nylig avsluttet sitkadrift på Radøy i Nordhordland. Avvirkningsarealet, som ble tilplantet i 1968, er 35 daa og utgjør mesteparten av arealet til skogeieren som nå hovedsakelig er blitt stubbe-eier.

Men avvirkningen av det knapt 50 år gamle bestandet har gitt en nesten utrolig mengde sagtømmer. Skogbruksleder Nina Lilleeng i Vestskog viser oss tallene: På feltet er det tatt ut totalt 2049 m3 tømmer, av dette er 1744 m3 eller drøyt 80% sagtømmer. Dette gir et uttak på 58,5 m3 pr daa, av dette er 50 m3 sagtømmer. Og det framholdes at slike tall er helt vanlige ved avvirkning av sitka i dette området.

Men nytt er det at markedet nå mer enn tidligere (se egen sak) etterspør sitka og at prisen dermed har økt. Avvirkning av sitka gir derfor en langt bedre rotnetto enn før.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 4.

Les også om oppgangen i markedet for sitka