Aktuelt

Slutt for Erik Lahnstein i Skogeierforbundet

Erik Lahnstein går av som direktør i Skogeierforbundet etter fire år i stolen, i følge en pressemelding. Styret i Skogeierforbundet skal ha vært fornøyde med Lahnsteins bidrag til å få gjennomført viktige politiske saker og med å synliggjøre næringen. Men opplever at man nå står ved et veiskille slik at man ønsker å satse mer på skogeiernes kjernevirksomhet.Lahnstein og styret skal ha blitt enige. Lahnstein går imidlertid av umiddelbart. Styreleder Olav Veum vil overta som arbeidende styreleder i en overgangsperiode, noe som vil gi styret ro til å finne en ny direktør, et arbeid som starter snarlig i følge pressemeldingen.

Les hele pressemeldingen her: