Aktuelt

Skottland: I sitkaens rike

Spredning av sitka er ikke tema Mer bekymret for skadedyr på sitkaen.I Skottland er det i stor grad sitka som gjelder i skogbruket. Her oppleves ikke spredning som noen fare. Man er mer bekymret for skadedyrangrep på sitkaen.

Skottland har få stedegne produksjonstre­ slag, og plantet store områder med sitka etter krigen. Denne skogen utgjør store deler av produksjonsskogbruket som leve­ rer råstoff til industrien. Her oppleves ikke spredning som noen fare. Snarere er man bekymret for at klimaendringene vil gi bedre forhold for skadedyr og vurderer å supplere ensartede bestand med flere treslag – som også er fremmede.

På seminaret om fremmede arter i Oslo i juni, der Artsdatabanken introduserte den nye fremmedartslista, holdt professor og forsker på fremmede arter og økologi, Helen Roy fra Centre for Ecology & Hydrology i Wallingford i Storbritannia foredrag. Hun er ansett som fagressurs på området. Og hun fortalte forsamlingen om fremmede mari­ høner på den isolerte øya som bare utgjør et supplement til artsmangfoldet, mens andre utgjør en trussel.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8