Aktuelt

– Den mest krevende skogbrannsesongen noen sinne

Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er fornøyd med hvordan det samlede norske beredskapsapparatet har klart å takle sommeren 2018. Men han advarer mot å tro at faren er over for i år.Systematisk arbeid over mange år, som fikk en ytterligere intensivering etter Frolands­ brannen i 2008, gjorde at alle brannene i sommer ble raskt slukket, en etter en. Det forteller fungerende seksjonssjef for Brann og redning i DSB, Hans Kristian Madsen. Men han innrømmer at vi også har hatt mar­ ginene på vår side, i og med at det har vært lite vind i forbindelse med branntilløpene. Da DSB den 13. august talte opp antall bran­ner i inn­ og utmark så langt i år, kom de til 1889. I hele fjor var tilsvarende tall 1078. Bare i juli var det 795 slike branner her til lands, og 508 av dem var i skog og utmark. Per 13. august er tallet på branner i skog­ og utmark kommet opp i 823.

Totalt har 30 400 dekar skog og utmark brent så langt i år, og av dette var 11 700 dekar produktiv skog, i følge tallene som DSB foreløpig sitter på. Til sammenligning kan Myndigheten for samhällsskydd och beredskap i Sverige opplyse at det der har gått med 250 000 dekar skog og utmark.

Ler mer i Norsk Skogbruk nr 7/8