Aktuelt

Skogbrannene i Portugal: Ungskogpleie kan redde skogen fra brann

– Aktiv skogskjøtsel er et middel mot skogbrann. Og artsskifte fra furu til eukalyptus kan redde tømmerverdiene for skogeier. Men det kan det portugisiske Miljøpartiet sette en stopper for.



Dett forteller rådgiver André Nunes i orga- nisasjonen Gestiverde. Han jobber med å fremme aktiv og brannhemmende skjøtsel i Abrantes-distriktet rett øst for Lisboa. Men lykkes bare halvveis. Her brant store områder i august, bare uker før vi får se de enorme skadene. Han tror imidlertid en helhetlig skogplan for større områder kan dempe brannfaren. Derfor jobber han blant annet med å få med seg flest mulig skogeiere i regionen. – Da kan vi både drive mer rasjonelt og få bedre effekt av resultatene, når det ikke står uskjøtta og overgrodde bestand mellom de velpleide, forklarer Nunes.

Les også:

Skogbrannene i Portugal: Skogstruktur fører til skogbrann

Euklayptusskogbruk

Les mer om de store skogbrannene i Portugal i Norsk Skogbruk nr 10.