Aktuelt

Skog og tre 2020: Artsmangfold, klima og skogbruk

Rundt 500 deltok da Skog og tre i år ble gjennomført som Teams-webinar på grunn av korona-situasjonen. Det tok utgangspunkt i FNs to rapporter som uttrykker bekymring henholdsvis for klimaendringene og tap av biologisk mangfold. لعبة تربح منها فلوس Skogen er viktig i begge tilfeller, men hvordan? لعبة تربح فلوسWebinaret startet med Landbruks og matminister Olaug Bollestad (KrF) som slo fast at vi ikke må løse et problem ved å starte et annet og at vi derfor må løse begge disse to «krisene» sammen. – Naturbruk er samspill og da må vi finne gode løsninger. Og det syns jeg den norske skognæringa er gode på, sa Bollestad. Hun er opprinnelig intensivsykepleier. – Og når vi gir medisiner er det fordi bivirkningene av disse er mindre farlige enn sykdommen den kurerer. Slik er det i skogen også – den er god medisin og må brukes på en god måte, sa Bollestad. 

Videre kom tre bolker. Den ene handlet om de globale krisene knyttet til klima og tap av naturmangfold. Da innledet Kristin Thorsrud Teien fra NINA og Gunnhold Søgaard fra Nibio. Det ble slått fast tre tiltak; mindre avskoging påskoging og skogforvaltning – med ulike utsalg for hhv klima, miljø og verdiskapning. Særlig siste tiltak har en del motstridende effekter.

Det ble innledning til bolk to, der Ellen Hambro fra Miljødirektoratet og Olav Veum fra Skogeierforbundet nettopp diskuterte skogforvaltning til fordel for klima og miljø.

Til slutt ble webinaret rundet av med en politikerdebatt mellom trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Arild Hermstad. De sa noe om hvordan de mener vi bør favalte den norske skogen best mulig for å imøtekomme både verdiskapning, klima og biologisk mangfold. Det ble tatt opp både politiske midler til bruk og vern, vernets påvirkning på industrien og effekten av klimaskogplanting.

Les den utvidete saken i neste nummer av Norsk Skogbruk i juni.