Aktuelt

-Skal finne alternativer

Blant entreprenørene som utfører skog­kultur med utenlandsk arbeidskraft finner vi Frem Skog som opererer i Telemark. Her forteller gründer og eier Tøger Skrøvseth Skolem at de i vår har avtalt å sette ut 500 000 planter og utføre ungskogpleie på 4500 daa for AT Skog, Løvenskiold­-Fossum og Fritzøe Skoger. Men 9 av de 14 arbeids­takerne som etter planen skulle starte opp med planting i slutten av april er ukrainere. Slik situasjonen er nå får ikke disse lov til å forlate hjemlandet, men å erstatte disse med norsk arbeids­kraft vurderer Skolem som lite aktuelt.– Under innreiseforbudet i fjor vår engasjerte jeg 24 uerfarne, både nord­menn og utlendinger, for å erstatte de 12 erfarne utenlandske som ikke fikk komme. Noen fungerte bra, men ca. halvparten ga opp etter kort tid. Det ble en veldig dårlig vårsesong, men heldigvis fikk vi tatt igjen mye i løpet av høsten. Nå satser jeg på å rekrutt­ere utenlandsk arbeidskraft via andre kanaler. Vi er helt avhengig av disse, muligheten for å tjene tre ganger så mye som hjemme gir dem en motiva­sjon som norske arbeidstakere ikke har, avslutter Tøger Skrøvseth Solem, som understreker at den utenlandske arbeidskraften får tarifflønn, i tråd med den såkalte Naturbruksoverens­komsten. Han vil også gjerne ha fram at problemene med å få plantet skog i Norge er ubetydelige i forhold til det de ukrainske arbeiderne nå må gjennomgå.

 

Se også -Større etterspørsel enn noen gang

 

Eller les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.