Aktuelt

Siste ord er neppe sagt

Glommen Mjøsen Skog valgte som kjent å benytte seg av sin forkjøpsrett til Moelven-aksjene som ble solgt før jul, og vil slik det nå ser ut bli sittende med 71 % av aksjene. Det vil koste ca 650 millioner kroner. Men før alt er avklart skal Konkurransetilsynet både i Norge og Sverige si sitt.Styreleder Terje Uggen i Glommen Mjøsen Skog sier til Norsk Skogbruk at Konkurransetilsynet har meddelt at deres erverv av aksjer i Moelven skal ut på høring. Dermed kan det gå noen måneder før den framtidige eiersituasjonen i Moelven får sin endelige avklaring. Men alt tyder altså nå på at Mjøsen Glommen vil få en solid aksjemajoritet på 71 %, Viken Skog kjøper seg opp til snaue 21 % og AT Skog beholder dagens 7,3 %. 

– Tyngre enn ønskelig

Uggen sier at Glommen Mjøsen ikke har noe ønske om å sitte så tungt i Moelven på varig basis, og at det vurderes ulike modeller for det framtidige eierskapet. Men han etterlater ingen tvil om at finansieringen er på plass. – Vi har finansiering for å kjøpe alle aksjene. Det var vi jo nødt til å ha når vi bestemte oss for å bruke forkjøpsretten, siden det utløser tilbudsplikt og vi ikke visste hvordan de øvrige aksjonærene ville forholde seg, sier han. Dersom både Viken og AT Skog hadde benyttet seg av denne tilbudsplikten måtte Glommen Mjøsen hostet opp godt over en milliard kroner. 

Blakke friere

Uggen forteller videre at en del andelseiere har meldt sin interesse for å bidra. Men at det vil gi noe vesentlig bidrag å sende rundt hatten er lite sannsynlig. Også Allskog har meddelt i en pressemelding at de ønsker «å være med på en investering». Men dette andelslagets egenkapital er bare hårfint større enn andelskapitalen, noe adm. dir. Snorre Furberg er smertelig klar over. – Det ligger vel i kortene at vi ikke vil bli noen stor eier. Men vi er altså villige til å være med, i hvilken form og med hvilket beløp får vi komme tilbake til, sier han til Norsk Skogbruk. 

Glommen Mjøsens direktør Gudmund Nordtun har meddelt på andelslagets nettside at en industriell partner er ønskelig, og at de har fått flere henvendelser både fra industrielle og finansielle miljøer. Men Uggen sier det er for tidlig å utdype dette nærmere.

Fokus på Moelven

Han vil ikke spekulere i motivene bak etableringen av SkogHoldCo og aksjekjøpet før jul. – Det får disse aktørene svare på selv. Jeg konstaterer bare at det ikke var noen konsultasjoner på forhånd og at vi var helt uforberedt. Dette utløste naturligvis et omfattende arbeid fram til vårt styremøte 2. januar. Men der var det full enighet om at vi skulle opprettholde vår innflytelse i Moelven, sier han.

På spørsmål om hva disse tumultene har å si for det framtidige samarbeidet i Skogeierforbundet sier Uggen dette: – Dere i media er jo veldig opptatt av å spekulere i konfrontasjoner. Men nå gjelder det å samarbeide med de øvrige aksjonærene om å få på plass et langsiktig og godt eierskap i Moelven. Det er vårt fokus nå og forhandlinger er allerede i gang. Alle andre spørsmål får vi komme tilbake til, sier Terje Uggen. 

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1 2020