Aktuelt

– Bra for Moelven – og for skogeierne

– Vi har vært opptatt av å finne en løsning som både er til Moelvens og til skogeiernes beste og det var viktig å få i gang en prosess rundt eierskapet. Og jeg må be om respekt for at noen av oss har litt ulike roller. Også de andre styremedlemmene i Skogeierforbundet skal ivareta interessene til sitt eget andelslag, sier Olav Veum.Veum er som kjent styreleder både i AT Skog og Skogeierforbundet. Han forstår at enkelte har vært forundret over at AT Skog gikk sammen med Viken Skog i selskapet Skog Hold Co for å kjøpe Eidsivas aksjer i Moelven, og dermed sørge for at dette selskapet sammen med Viken Skog og AT Skog fikk aksjemajoriteten i konsernet. Men han avviser at dette var en fiendtlig handling rettet mot Glommen Mjøsen Skog. 

– Absolutt ikke, vi har håndtert dette på den måten vi mente var best både for Moelven og for andelseierne i AT Skog. Og tidsforløpet har vi ikke hatt noen innflytelse på, det var det Eidsiva som styrte. At andelslagene i skogeiersamvirket ikke er enige om alt har vel vært åpenbart for alle de siste 8-9 årene. I Moelven har AT Skog har hatt en helt innelåst eierposisjon i mange år, mye av kapitalen har vært bundet uten at vi har hatt noen innflytelse. Dette ønsket vi å gjøre noe med, men vi har hele tiden vært åpne for å akseptere flere utfall. Vi ønsker nå en god dialog med de andre eierne om løsninger som vil være bra for Moelven. Det er ikke bra for noe selskap å ha eiere som i årevis helst vil selge seg ut.

– Men når det tilspisser seg mellom andelslagene på denne måten settes vel hele Skogeierforbundets framtid på spill?– Jeg tror våre medlemmer ser at dette er to forskjellige saker. Vi kan ha ulike kommersielle vurderinger, men likevel samarbeide godt der vi er enige, for eksempel om næringspolitikken. Norske skogeiere er ikke tjent med at vi blir mer fragmentert. Vi har nok av utfordringer som vi må fronte i fellesskap dersom vi skal få gjennomslag. Og den løsningen som nå avtegner seg for Moelven er bedre enn den uavklarte eiersituasjonen som har vært de siste årene.

Les mer i Norsk Skogbruks neste utgave, nr 1-2020