Aktuelt

Sensorene som endret produksjonen

– Hele samarbeidet startet med hvor gæli vi kunne kjøre saga. Paul Lilleløkken hos Møre Tre hadde allerede forberedt seg på å kjøpe ny sag for å sikre nok produksjon. Så opdaget han El-watch.Det var klyvsaga på høvleriet som var den største flaskehalsen i produksjonen. Med havarier og båndspreng, ble det mye dyr stopptid. Ikke nå lenger.

Det var på Torvdag i nabobygda Rindal at Paul Lilleløkken ramlet innom El­watch. Der jobber Ingar Fredriksen. Besøket skulle spare Lilleløkken for minst fire­fem millioner kroner. For ikke å si irritasjon over havarier og endeløse diskusjoner om hvor fort elle sakte utstyret kunne kjøre. «Alle» maskinoperatørene synes å ha sin egen mening om det. Nå forholder de seg til fakta.

Takket være såkalte IOT-­sensorer som fanger opp fysiske forhold og sender dataene via internett, kan Lilleløkken nå vite akkurat hva som foregår i maskinene

– sørge for å bytte deler og vedlikeholde utstyret før det kjører seg fast. Og han kan til og med pushe det hardere enn tidligere. Fordi nå vet han at det tåler det. Alt dette gjør det enklere å drive Nord-­Møres store impregneringsverk for Royal Tre

– i en tid da omsetningen har vært enorm og det har vært behov for å drive utstyret så langt remmer og tøy holder for å ta unna etterspørselen. For Lilleløkken har kunnet øke pro­duksjonen betydelig med utstyret han allerede hadde.

 

Les hele Norsk Skogbruk nr 3. her.