Aktuelt

Sæteråsen Sag & Høvleri vil utvide med sitkagransagbruk i nord

I dag skjærer Sæteråsen sag ca. 800 m3 på sitt småsagbruk i Harstad. Men med de tre nordligste fylkene som nedslagsfelt tror eiere Arild Kulseng-Hansen og Torgeir Hjalte det er rom for å utvide, og går med konkrete planer. Nå vil de også skjære sitkagran.Les mer i Norsk Skogbruk nr 3