Aktuelt

Foreløpig ingen løsning for Norske Skog

Konsernsjef Lars Sperre la fram en «redningsplan» for Norske Skog bare fire uker etter at han tiltrådte. Den foreslåtte refinansieringen gikk blant annet ut på å konvertere usikrede obligasjonslån til aksjer. Men obligasjonseierne har hittil ikke godtatt forslaget og akseptfristen er forlenget til 12. juli.Da Sperre tiltrådte i mai var han tydelig på atselskapet ikke vil klare å generere nok pen- ger til å betale obligasjonslånet på 290 millioner euro som forfaller i 2019 og varslet at han straks ville starte arbeidet med refi- nansiering. Og allerede 2. juni la Sperre fram en plan som innebærer at de som idag sitter med usikrede obligasjonslån – til sammen utgjør disse rundt 4 milliarder kroner – konverterer disse til aksjer til en verdi på rundt halvparten av lånenes pålydende. Forslaget innebærer at eierandelen til nåværende aksjonærer reduseres til rundt 1/10 av dagens.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 6

Les også: Tømmerleverandørenes ulike strategier