Aktuelt

Styrevalg i samvirkene: Ny styreleder i Allskog

I Allskog overtar Anja Gotvasli som styreleder etter Eilif Due. Heidi Hemstad er gjenvalgt som styreleder i Glommen Mjøsen Skog, Olav Breivik er gjenvalgt som leder i Viken Skog. I AT Skog avholdes årsmøtet 7. mai. 

Allskog: Anja Gotvasli ny styreleder

– En sjanse jeg ikke kunne la gå fra meg, sier nyvalgte Anja Gotvasli. Hun har sittet i Allskog-styret i syv år, det siste som nestleder. Avtroppende leder Eilif Due har vært leder de siste 13 årene.

– Jeg representerer nok en stor del av eierne, nemlig de som ikke har skog som hovedinntekt, men som ønsker å forvalte skogen bra, og som trenger hjelp til det. Det handler ikke bare om hogst, men om hele livsløpet for skogen, sier Gotvasli i en nyhetsmelding fra Allskog. Anja Gotvasli er utdannet økonom og agronom. Hun arbeider til daglig som bransjenansvarlig for landbruk i SpareBank 1 SMN, i tillegg til å drive gård med skog på Viset i Sør-Beitstad i Steinkjer.

Frode Vik er ny nestleder, en rolle han også tidligere har hatt. Tove Heggdal Ingulfsvann og Jon Eilert Bøgseth er nye styremedlemmer. Thomas Engan er gjenvalgt, mens Stine Johnsen Strande ikke var på valg i år.

Viken Skog: Styret gjenvalgt

Olav Breivik tar nå fatt på sitt 11. år som styreleder i Viken Skog. Også de andre skogeiervalgte medlemmene i styret blir.

– Jeg takker så mye for tilliten. Det setter jeg stor pris på. Nå skal vi i styret jobbe videre med vårt store mål: Tremassefabrikken i Treklyngen Industripark, sa Olav Breivik da han avsluttet årsmøtet på Sundvolden Hotel.

Astrid Lier Rømuld og Erland Lundby var på valg, og begge ble gjenvalgt. Erland Lundby ble gjenvalgt som nestleder. Blant de to ansattrepresentantene ble det én utskifting. Malin Ask Solbakken, som er systemutvikler i IT-avdelingen, erstatter skogbruksleder Kai Reidar Dølven som ansattrepresentant i styret. Seniorrådgiver Anders Wåla er den andre ansattrepresentanten i styret. Øvrige styremedlemmer er Theodora Tangen Fretheim og Lars Fredrik Stuve.

Glommen Mjøsen Skog: Styret gjenvalgt

Styreleder Heidi Hemstad og resten av styret ble gjenvalgt på årsmøtet til Glommen Mjøsen Skog.

– Mange takk for tilliten. Jeg er heldig som får lov til å bruke meg til beste for andelseierne og Glommen Mjøsen Skog, sier Heidi Hemstad.

I tillegg til Hemstad ble Rolf Th Holm gjenvalgt som nestleder, samt at styremedlemmene Einar Enger, Peer Jacob Svenkerud, Even Ifarness og Jens Naas-Bibow fikk gjenvalg. Øvrige styremedlemmer er Sigrid Bergseng, Kristiane Haug Berg, Ingrid Sandtorp Thorvaldsen og Espen Carlsen.