Aktuelt

Portugal: Barn vil saksøke 47 land for sommerens skogbranner

Barn mellom 5 og 14 år søker nå etter finansiering (gjennom crowdfunding) for å saksøke 47 land for å ha bidratt til klimaendringer som truer deres hjemmemiljø, Leiria midt i Portugal. Med hjelp av NGO Global Legal Action Network (Glan) forsøker de nå å reise 35.000 pund for å ta opp saken i den europeiske menneskerettsdomstolen, skriver The Guardian.Saken vil bli unik i sitt slag fordi den vil ta flere nasjoner til retten samtidig og adressere hele nasjoners ansvar for ikke å takle trusselen om klimaendring. Advokater vil forsøke gjennom denne saken å stille nasjoner til ansvar for klimaendringer og at en dom kan innebære CO2-utslippskrav og forbud mot å ta opp mer fossilt drivstoff.

Les mer om dette og om storbrannene i Portugal i Norsk Skogbruk nr 10.