Aktuelt

Per Holm Nygård om sitkaavgjørelse: – Ville ikke ha navnet mitt under dette

Forsker Per Holm Nygaard ved NIBIO var med i Artsdatabankens ekspertkomité for karplanter. Men da risikoklassifiseringen for fremmede treslag ble avgjort ved avstemning i gruppa valgte han å trekke seg fra arbeidet. – Man må gjerne forby planting av fremmede treslag, men kom ikke å påstå at det da skjer på et vitenskapelig grunnlag, sier han.Per Holm Nygaard begynte på daværende Norsk institutt for skogforskning i 1990 og har altså vært med på flere fusjoner og nav­neendringer. Blant temaene han har arbei­det med opp gjennom årene er økologiske effekter av fremmede treslag, det var derfor naturlig at han fikk som oppgave å vurdere risikoen ved disse da Artsdatabanken startet arbeidet med å utarbeide en ny svarteliste i 2016 (som nå altså ikke lenger heter det, men fikk navnet Fremmedartslista 2018, da den ble lagt fram i juni).

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8