Aktuelt

Östrands massefabrikk ved Sundsvall: Blir verdens STØRSTE

SCA har siden 2015 investert nesten 8 milliarder svenske kroner i sin massefabrikk utenfor Timrå nord for Sundsvall. Sankthanshelgen ble den startet opp, og når den kommer opp i full produksjon vil den være verdens største med en kapasitet på nesten 1 million tonn bleket sulfatmasse av bartre per år.Fra Sundsvall og nordover i Sverige finner vi SCAs 26 millioner mål store skogeiendom. I følge kommunikasjonsdirektør Björn Lyng­ felt er SCA Europas største private skogeier.

Den eneste skogeiendommen som er stør­re er Sveaskog, som er statlig eid. I tillegg til skogen eier selskapet flere sagbruk og trefor­edlingsbedrifter. – Vi er Europas nest størst trevareleverandør, og har for eksempel store leveranser av byggevareprodukter til det nor­ske markedet, forteller Lyngfelt.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8