Stafettpinnen

En (tørke)sommer er over

Årets sommer går inn i historien som en av de varmeste noensinne i Norge. For solhungrige nordmenn har den på mange måter vært herlig, især i Sør­Norge. Men for de av oss som har et forhold til jord­ og skogbruk har det vært noen skår i gleden.TEKST: KJERSTI HOLT HANSSEN OG GUNNHILD SØGAARD, NIBIO

Lite mygg, deilige badetemperaturer og muligheten til å nyte lange soldager på fjel­ let, ved sjøen eller på terrassen hjemme er noe av det sommeren 2018 vil huskes for. Men å se at korn og gras tørket bort, mens skogbrannfaren økte og småbjørkene lang­ somt fikk gule blader alt i juli, var ikke like morsomt.

En tørkesommer er ikke noe bevis på klima­ endringer, like lite som fjorårets våte og kjøli­ge sommer er bevis på det motsatte. Men de langsiktige trendene med stadig økte tempe­raturer gir ingen grunn til å tvile på at klima­ et er på vei inn i en ny tilstand. Klimascenari­ene forteller oss at vi kan forvente flere og lengre perioder med tørke, lav grunnvanns­stand og liten vannføring i elvene. Riktignok må vi også regne med høyere totalnedbør over det meste av landet, men konsentrert over færre dager, til dels med (for) kraftige regnskyll.

Hvordan påvirker årets tørke og det mer langsiktige, varmere klimaet skogen på kort og lang sikt, og hva kan vi gjøre for å møte endringene?

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8