Aktuelt

Ny strategi: Dialogforum, mer FoU og økt etterspørsel

Litt overraskende for bransjen la landbruks­ og matminister Olaug Bollestad fram strategien «Skog og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling» på Moelv 12. mars. Her foreslås det å etablere et dialogforum mellom skog­ og trenæringa, relevante forsknings-­ og utdanningsmiljø og sentrale virkemiddelaktører.Les mer i Norsk Skogbruk nr 3.