Aktuelt

Ny start for Norske Skog – Oceanwood overtar

Så kom endelig bekreftelsen på at investeringsselskapet Oceanwood kjøper Norske Skog AS med alle de sju fabrikkene. Kjøpesummen er oppgitt til 235 millioner euro.– Det er en historisk milepæl for konsernet da vi dag kan annonsere at vi får en ny eier og setter sluttstrek for Norske Skogs finansielle utfordringer. For Norske Skog og for alle våre ansatte og leverandører og kunder er dette en særdeles glad dag, sa konsernsjef Lars Sperre på en pressekonferanse fredag.

I følge pressemeldingen som ble sendt ut samme dag er netto kjøpesum etter justeringer estimert til å bli på ca 235 millioner euro i kontanter. Salgsprovenyet vil bli allokert av sikkerhetsagenten (Citibank, NA, London Branch), i samsvar med interkreditoravtalen til dekning av visse kostnader og utgifter, til innehaverne av det sikrede obligasjonslånet på EUR 290 millioner med forfall i 2019 (SSN) og til långiverne av likviditetsfasiliteten på EUR 16 millioner. Salgsprovenyet er estimert til å gi dekning av ca 69 % av utestående forpliktelser under SSN-lånet og likviditetsfasiliteten pr 31. desember 2017. Som følge av dette, vil salgsprovenyet ikke gi dekning til innehaverne av de garanterte obligasjonslånene på EUR 159 millioner og USD 61 millioner, med forfall henholdsvis i 2021 og 2023, som er utstedt av Norske Skog Holding AS (i konkurs), heter det i pressemeldingen.

Transaksjonene er betinget av visse formalia som konkurranserettsgodkjenning og godkjenning fra Australske og New Zealandske myndigheter. Dette er beregnet å ta 4-6 måneder.

– For Norske Skog er dette løsningen på de problemene vi har slitt med de siste årene. Dagens løsning betyr at Norske Skog har gått fra en verden hvor vi hadde over ni milliarder i gjeld og en rentebelastning på over 600 millioner kroner i året, til en løsning som betyr at bortimot all gjeld blir borte. Vi kommer ut av den transaksjonen med rundt 1,4 milliarder i netto gjeld. Det er det vi kaller en sustainable capital structure, sa Sperre.

– Nå kan Norske Skog jobbe med å videreutvikle fabrikkene våre uten å være bekymret for den finansielle situasjonen. Dette er rett og slett en fantastisk løsning for Norske Skog, fortsatte han.

Sperre fortalte at Oceanwood har vært en aktiv aktør i Norske Skog siden 2015.

– De har vært veldig aktive gjennom restruktureringsprosessen vi har vært inne i og de har støttet Norske Skogs operative virksomhet. Oceanwood vil være med videre og utvikle Norske Skog og sørge for at kjernevirksomheten forblir konkurransedyktig og at vi klarer å levere på videreutviklingen av både kjernevirksomheten og de vekstinitiativene vi har, sa han.

Han takket de ansatte som i følge ham har lagt ned et utrolig teamarbeid i den vanskelige tiden. – Takk også til kunder og leverandører som har stått ved oss i den stormen vi har stått i. Nå blir det en ny tid med en ny eier og en ny balanse, sa en tydelig glad og lettet Sperre.

John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood, var også til stede på pressekonferansen. På spørsmål fra Norsk Skogbruk om han så for seg noen rolle for norske skogeiere som partnere på eiersiden i konsernet, svarte han at han kjenner historien og betydningen av de norske skogeiernes engasjement – og forholdet de har hatt med selskapet og vise versa.

– Vi vil i første omgang gjøre oss ferdige med alle formaliteter knyttet til salgsprosessen. Og så vi vil gjøre det som er best for selskapet. Det innebærer at vi vil være åpne for mulighetene og vurdere dem fortløpende, svarte han.

Og på spørsmål om hvilke planer de nye eierne har for de to norske fabrikkene, svarte han at Oceanwood har tro på kjernevirksomheten.

– Det som historisk har skapt problemer har vært balansen og mengden gjeld. Det har vi arbeidet med å forbedre og løse. Og vi ønsker å være støttende eiere overfor styre og ledelse i deres arbeid med å forbedre de norske fabrikkene, sa Chiang.