Aktuelt

Ny regjeringsplattform – skognæringa er positiv

Nytt parti i regjering betyr ny regjeringsplattform og nye statsråder. Og landbruksministerposten går fra FrP til KrF, der den nye ministeren selv hevder «å ville bygge stolthet som landbrukparti». Hva dette kan bety for skognæringen gjenstår å se. Man har i alle fall fått inn at næring skal hensyntas ved vern.Granavolden-plattformen likner imidlertid mye på de tidligere plattformene denne regjeringen har kommet med, naturlig nok. I den nye plattformen fremmes det en skogpolitikk for et aktivt skogbruk som skal skape verdier, i balanse med frivillig skogvern på 10 %. Skogen som karbonbinder trekkes også fram som en viktig rolle i bioøkonomien, sammen med skogens ressursverdi.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.