Aktuelt

Fersk fylkesmann med grønne ambisjoner

Knut Storberget er den første Fylkesmannen i Innlandet, fylket som om et snaut år blir landets desidert største innen skogbruk. Han mener at skogbruket ikke blir mindre viktig i årene som kommer.De første hundre dagene av sitt virke som fylkesmann bruker Storberget til å reise rundt og besøke alle de 48 kommunene i fylket. قواعد لعبة البولينج Med seg har han et knippe medarbeidere fra sitt embete, og da fortrinnsvis folk fra Oppland når han drar til Hedmarkskommuner og motsatt. Da han hadde gjort unna om lag en tredjedel av kommunebesøkene, var turen kommet til Kongsvinger. قواعد لعب البوكر Der var grønn næringsutvikling i regionen ett av temaene vertskapet ønsket å ta opp. Storberget fikk ikke bare høre om lokal tremekanisk industri og den relativt nyetablerte massivtrefabrikken Nordisk Massivtre, men også om transportutfordringer og den overfylte tømmerterminalen på Norsenga som sårt trenger nye arealer og nye løsninger. 888 عربي Norsenga er Norges største tømmerterminal og her lastes årlig mer enn 600 000 kubikkmeter massevirke over på tog og kjøres til Sverige for videreforedling.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 2.