Aktuelt

Ny maskin for snutebillebeskyttelse

Fredag 1. desember var en merkedag for Norgesplanter AS sin virksomhet i Hokksund. Omkring 90 personer deltok da i den offsielle oppstarten av det nye anlegget for voksbehandling av planter. Voksbehandlingen skal beskytte granplantene mot angrep fra gransnutebiller og er et giftfritt alternativ til kjemisk beskyttelse.Den nye produksjonslinjen har kostet ca 15 mill kr, hvorav den største delen er lagt i den nye voksemaskinen. Den nye produksjonslinjen gjør også sortering og pakking av planter enklere for medarbeiderne i planteskolen.

Den nye maskinen ble o sielt åpnet av styreleder i Norgesplanter AS Sverre Siljan og styreleder i Norges Skogeierforbund og AT Skog Olav Veum i fellesskap.

Les flere saker i Norsk Skogbruk nr 12.