Aktuelt

Ny artikkelserie: «Industrikultur»

Hva innebærer begrepet industrikultur? Det har Norsk Skogbruk prøvd å finne ut av. Og vil følge opp temaet i de nærmeste utgavene av bladet. I Norsk Skogbruk nr 1 følger Eli Moens syn på utviklingen av norsk treforedlingsindustri siste 100 år.Norsk treforedlingsindustri var i verdenstoppen. Men blant annet ignoranse overfor teknologiutviklingen og manglende evne til å følge med i business­spillet førte til kollaps.

Et tresliperi på Sørlandet lever av å selge tre­ masse til engelske avispapirfabrikker. Når svensk og finsk industri starter med inte­ grert produksjon (både masse og papir lages i samme fabrikk), blir kostbar transport av tung tremasse over Nordsjøen ikke lenger lønnsom. Tresliperiet som alltid har hatt anerkjennelse og gått godt, mister plutselig hele markedet sitt. Ledelsen med høy tillit i bygda går resolutt til banken og får lån til nytt utstyr – … av samme slag. Resultatet er kroken på døra for en bedrift med lange tra­ disjoner. – Blinde aktører ser en verden som ikke er der lenger, slår Eli Moen fast…

Les mer i Norsk Skogbruk nr 1.