Aktuelt

Ingen ny norsk produksjon av trebasert biodrivstoff innen 2020

Budsjettforlikets vedtak om å forskriftsfeste oppptrapping til 20% innblanding av biodrivstoff i løpet av 2020, hvorav minst 8% skal være såkalt «avansert biodrivstoff» (produsert av skogsråstoff eller avfall), skaper et marked på et par hundre millioner liter for slikt drivstoff. Men ingen av de mange planene om ny trebasert biodrivstoffproduksjon vil kunne bidra til å nå dette målet, det er i skrivende stund ikke fattet investeringsbeslutning for annet enn en oppgradering av den eksisterende produksjonen hos Borregaard.Aktivitet, aktører og tiltak på trappene i Norge:
Statkraft på Tofte
St1 på Follum
Biozin (Bergene Holm)
Eco-1 Bioenergi
Borregaard
Quantafuel.

Les mer om disse norske aktørene og tiltakene som er på trappene i Norsk Skogbruk nr 1.

St1 vil lage biodrivstoff av skog på Follum. Her er selskapets cellulosebaserte biodrivstoffanlegg i Kajaanii Finland.
St1 vil lage biodrivstoff av skog på Follum. Her er selskapets cellulosebaserte biodrivstoffanlegg i Kajaanii Finland.