Aktuelt

Nortømmer vinner markedsandeler, Allskog taper

Det ble satt avvirkningsrekord i både 2018 og 2019, og tømmerkjøperne kniver om volumene. Fordelingen dem imellom endres ikke mye på et år, men for både Nortømmer og Allskog var endringen en fortsettelse av tendensen fra året før.I løpet av 2019 fusjonerte At Skog med Vestskog og Glommen Skog med Mjøsen Skog. For å kunne sammenligne tallene er derfor tallene for fusjonspartnerne slått sammen også for 2018. Tallene for Glommen Skog AS som er et datterselskap av Glommen Mjøsen Skog og tallene for SB Skog som Viken Skog og AT Skog eier i fellesskap, er vist separat.

Den største endringen i markedsfordelingen fra 2018 til 2019 er en nedgang på 1,3 prosentenheter hos Allskog. Dette skogeierandelslaget omsatte 123 000 kubikkmeter mindre i 2019 enn i 2018. Allskog hadde en markedsandel på 8,9 i 2018 og denne gikk ned til 7,6 i 2019.  Tilbake i 2017 lå Allskogs markedsandel på 9,5 prosent. 

Den største økningen har Nortømmer som økte sine markedsandeler med 0,8 prosentenheter, tett fulgt av Glommen Skog AS med 0,7 prosentenheter. Nortømmer omsatte 140 000 kubikkmeter mer i fjor enn året før og  hadde i 2019 15,9 prosent av markedet, mot 15,2 i 2018 og 15,0 i 2017.

Kilde til volumtallene og markedsandelene er Landbruksdirektoratets offentlig tilgjengelige statistikk. Gjennomsnittsprisene kommer fra SkogData. Volumtallene omfatter ved og energivirke, det gjør ikke gjennomsnittsprisene.

Se fordelingen av tømmeraktørenes markedsandeler i det enkelte fylke i Norsk Skogbruk nr 3 2020