Aktuelt

Gjenvalg på Breivik – ut med Uggen

Valgkomitéen i Viken Skog innstiller enstemmig på gjenvalg over hele fjøla til årsmøtet – når dette engang lar seg gjennomføre. Dermed fortsetter Olav Breivik som styreleder. I Glommen Mjøsen Skog innstilles det derimot på at styreleder Terje Uggen skiftes ut med Heidi Hemstad (52) fra Nes på Hedemarken.På Viken Skog sine nettsider meddeles det ganske enkelt at valgkomitéen vil kommentere og begrunne sin innstilling på årsmøtet, som etter planen skulle vært holdt på Klekken 23. april. Og så lenge det dreier seg om gjenvalg av hele det sittende styret er det neppe noen som spør heller. 

I Glommen Mjøsen er situasjonen en annen, i tillegg til ny styreleder foreslås to nye kandidater, Gaute Nøkleholm (49) fra Stange Almenning og Einar Enger (69) fra Rakkestad. Sistnevnte er tidligere toppsjef i NSB og Felleskjøpet Agri. En hel gjeng må ut av det utvidete styret som har fungert etter fusjonen, i tillegg til Uggen må Ole Randin Klokkerengen fra Eidsvoll, Asbjørn Bjørnstad fra Brøttum, Sigrid Bergseng fra Fåberg, Per Olav Løken fra Sør-Østerdal, Trude Schildmann fra Midt-Østerdal og Runa Skyrud fra Trysil finne andre fritidssysler. 

Egil Magnar Stubsjøen er leder av valgkomitéen i Glommen Mjøsen, som altså leverte sin innstilling 25. februar. Han sier dette på spørsmål om hvorfor dagens styreleder ikke fikk fornyet tillit. – Vi begynte arbeidet allerede i høst og konkluderte tidlig med at det nye selskapet er helt annerledes enn de to som slo seg sammen. Vi følte derfor at det var riktig å begynne med blanke ark, for å sette sammen det beste styret. Det var også en del av jobben å redusere antallet eiervalgte styremedlemmer fra tolv til åtte. Jeg vil ikke gå inn i konkrete vurderinger av hver enkelt som ble med eller ikke ble med. Men det er en altså en enstemmig valgkomité som har lagt fram forslag på de vi mener er best egnet til å lede Glommen Mjøsen videre, sier Stubsveen.

Terje Uggen sier til Norsk Skogbruk at han tar valgkomitéens innstilling til etterretning. Men han uttrykker en viss forundring over at man ikke har vektlagt kontinuitet mer i sammensetningen av nytt styre. – Fusjonen og situasjonen rundt eierskapet i Moelven har vært krevende prosesser og integrasjonsarbeidet har bare så vidt startet. Og fra styret i det gamle Mjøsen Skog er det bare ett medlem som foreslås videre i det nye styret, påpeker Uggen.

Les mer her