Aktuelt

Norske Skog tjente penger i 2022

Til tross for lavere salgsvolum økte Norske Skogs inntekter fra 10 til 15 milliarder fra 2021 til 2022 og selskapet hadde et driftsresultat på nær 1,1 milliarder for fjerde kvartal alene. Men det framgår av kvartalsrapporten at det gode resultatet delvis skyldes salg av overskuddsenergi etter at PM1 i Golbey ble stengt for ombygging, og salg av bygningsmasse til en videre gående skole i Halden. Men resultatforbedringen skyldes også bedre priser som følge av en stram markedssituasjon for publikasjonspapir.Selskapet ligger an til et overskudd på rundt 2,5 milliarder for 2022 og styret innstiller på et utbytte på 5 kroner pr aksje, noe som riktig nok er avhengig av samtykke fra «enkelte långivere», som det står. Om dette blir akseptert kan Byggma-­eier Geir Ove Drangsland som største aksjonær snelle inn rundt 86 millioner kroner i utbytte.