Aktuelt

Mye informasjon å hente fra åpne datakilder

For de som skal planlegge drifter i skogen er det en fordel å ha tilgang til driftsplanene til skogeierne i området. Men mye informasjon kan også hentes fra andre kilder, som er gratis og åpne for alle. En slik ressurs som kan bli svært nyttig er Kartverkets nye høydemodell over terrenget.Glommen Skog har skaffet seg tilpassede data fra Kartverkets høydemodell for Øst­ fold og er i ferd med å teste ut hvordan disse dataene kan brukes. Kvalitets­ og miljøsjef i Glommen, Torgrim Fjellstad, forteller at Kartverket har et laserskanningsprosjekt som skal resultere i slike data for store deler av landet innen 2020, men at det foreløpig bare er enkelte områder som er ferdig kart­ lagt.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8