Aktuelt

Moelven fikk det ikke til og solgte Nössemark – helt nytt under Vida

For 2,5 år siden overtok svenske Vida Moelvens tradisjonelle sagbruk Nössemark. Nå er det totalt fornyet. Investeringene på dette ene bruket kom på 300 millioner kroner, – like mye som Moelven årlig investerer på alle sine bruk.Vida er Sveriges største privateide sagbruks­ konsern med ni sagbruk og nesten 1.000 ansatte. Konsernet skjærer omkring 2,4 mil­lioner m3 tømmer og står for omkring 10% av Sveriges trelasteksport.

Av konsernets fire forretningsområder er sagbruk viktigst og utgjør 75 % av virksomheten (de andre områdene er husfabrikk, energivirksomhet og emballasje).

– Konsernet lager i stor grad konstruksjons­ virke fra de sydsvenske skogene, som har råstoff som egner seg godt. Det er en del av forretningskonseptet – at i skogene utenfor døra fins 75% gran og 25% furu som passer godt til formålet, forteller konsernsjefen Santhe Dahl. Han forklarer at selskapet tidligere lagde mange flere produkter, men med ny strategi bestemte man seg for færre produkter på hvert sagbruk. – Slik kunne vi spesialisere oss mer og få til en bedre, raske­ re og smartere produksjon, sier Dahl.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8