Aktuelt

Blir norske sagbruk hengende etter de svenske?

Det kan se ut som de svenske sagbrukene investerer mer i moderne teknologi og utstyr enn de norske. Stemmer det? Og blir i så fall norsk sagbruksindustri hengende etter i det internasjonale markedet og mindre konkurransedyktig? Vi har spurt hvordan Moelven opplever situasjonen, selskapet som har sagbruk i begge land.Mens Moelven Våler endelig skal oppdatere utstyr fra 1972 og nå få inn stokkmåling med røntgen, investerer enkelte svens­ke sagbruk i supermoderne CT-­måling. Da Moelven solgte Nössemark til svenske Vida, oppgraderte Vida bruket med store investe­ringer (se egen sak i nr 7/8). Og i Karlsskoga kan Moelven skilte med å være først med heldigital produksjon. Blir vi i Norge hengen­de etter, og taper vi dermed konkurranse­ kraft? Investerer Moelven for eksempel mer i vårt naboland enn her hjemme?

Administrerende direktør Morten Kristian­sen peker på forskjellene mellom de to land­ene, når han blir bedt om å sammenlikne.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8