Aktuelt

Mindre tømmer i Trøndelag og på Sørlandet også

Norske Skog Skogn har hatt produksjonsstans til tider og Vafos pulp i Kragerø utsetter utvidelsesplaner, – alt på grunn virkesmangel. Også Huntonit merker økt etterspørsel etter flisa de bruker.Direktør på Norske Skog Skogn, Amund Saxrud, har lave virkeslagre og til tider stans i produksjonen. Han ber om mer stabile tømmerleveranser fremover. – Vi har manglet omkring 5000 m3 i år, og i vår situasjon er det viktig å kunne gå for fullt når markedet er der. Vi mener det er en vinn-vinn situasjon at norske skogeiere leverer norsk virke til norsk industri og ut fra det jeg ser av pri- ser og marked er norsk industri konkurran- sedyktig, sier Saxrud. Han får alt virke som tas ut i Trøndelag, men ønsker at tømmer på båt sørfra kan ta veien til Trøndelag snarere enn ut av landet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10