Aktuelt

Saugbrugs: Tømmermangel hos Norske Skog i Halden

 Midt under forhandlingene om fortsatt eksistens for morselskapet, sliter Norske Skog Saugbrugs med produksjonsstans fordi de mangler råvarer. Til tross for at markedet skriker etter papiret de leverer.

Direktør Kjell Arve Kure bekrefter at Saugbrugs har måttet redusere produksjonen flere ganger nå i høst fordi han har manglet råvarer. Og både flis og massevirke er en del av bildet.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.

 

VIKEN FORSØKER Å LEVERE

Viken salgssjef Jon Gultvedt forklarer at andelslaget har forsøkt å stimulere til økt hogst gjennom prisoppgang, tettere oppfølging av entreprenørene, sporretting og andre tiltak for å få maskinene til å gå i et krevende vær. – Vi bruker også en del res- surser på grøntlager og tillegg for barmarks- og helårsdrifter for å få en så jevn tilgang til industri som mulig, forklarer Gultvedt. Hogsten har ikke økt den siste tiden, men uten disse tiltakene ville den sannsynligvis vært lavere, tror han. – Vi har jo årsavtaler vi for- holder oss til, både for egen og for kunde- nes del. Og et entreprenørkorps som skal ha kapasitet. Det gjør det ekstra vanskelig å levere mer virke på kort varsel, påpeker han.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 10.